Arbetskorg

Arbetskorgen är till för att lyfta personer, eventuell arbetsutrsustning. Den är däremot inte till för att lyfta
tunga material. Inte heller ska den användas för av- och påstigning på höjder. Det är viktigt att golvet hålls
städat, dränerat och halkfritt. Grindlåset ska alltid stängas automatiskt efter att öppnat det. Grinden får
heller inte öppnas utåt så man riskerar att ramla ut. Det ska finnas förankringspunkter i korgens golv eller
på fotlisten där förankringskrok från fallskyddsystemet ska fästas. Dessa är inte konstruerade för att klara
den kraft som uppstår vid ett fritt fall utan är endast till för fasthållningssele. Det får inte finnas några
öppningar i golvet som är större än 15 mm. Fotlisten runt om korgens golv ska minst vara 15 cm. Fotlisten
begränsar material från att hamna utanför korgen samt hindrar dig från att halka ut. På fotlisten ska även
maxbelastning vara utskrivet. Ovanför fotlisten ska det finnas ett mellanliggande räcke som ska maximalt
vara 55 cm från fotlisten. Det övre räcket på korgen får inte heller överskrida 55 cm från de
mellanliggande räcket. Manöverpanelen ska även ha ett yttre räcke som skyddar mot klämskador. Det kan
även vara fördelaktigt att ha ett yttre räcke runt om hela övre räcket men inga lagkrav finns. Vid
manöverpanelen ska det finnas instruktioner för användning.