Drivkälla

Mobila arbetsplattformar kan ha olika drivkällor med olika egenskaper. Vanligast är elmotorer som drivs av el från uttag eller batteridrift. Båda alternativen tillämpas lämpligt både inomhus och utomhus men direktel begränsar förflyttning av maskinen. Batteridrift däremot begränsar arbetstiden då det måste laddas. Diesel- eller gasoldrift tillämpas för utomhusbruk. Diesel släpper ut illaluktande och synliga avgaser som innebär hälsorisker vid inandning. Gasoldrift släpper också ut avgaser. Det utvinns mer koloxid vid förbränning av gasol i förhållande till diesel. Denna gas är luktfri och osynlig men högst hälsoskadlig vid inandning.