Stabilitet och vikt

Sidostabilitet och stadplattor
Desto högre eller längre i sidled arbetskorgen befinner sig ju större risk finns det för att liften välter. Detta kan liknas med att man är ute o fiskar i en liten roddbåt. Sitter man ner så känns det stabilt men ställer man sig upp på sitsen och kastar spöet är det inte lika stabilt längre. Beroende på vart man jobbar i förhållande till ramen så kan det vara viktigt att tänka på ifall stödbenen kräver extra stödplattor för att inte braka igenom marken.

Bromsklossar
Om man arbetar med liften i lutning kan det vara viktigt att använda sig av bromklossar. Dessa ska
förhindra liften att komma i rullning. Nya självgående liftar ska även göra ifrån sig ljus eller ljudsignal om lutningen är för stor och kan utgöra en säkerhetsrisk. Då måste man snabbt försöka ta sig ur risksituationen. De allra flesta bogserbara liftar med stödben kan inte köras om maskinen inte står i våg. Alla liftar ska vara utrustade med lodindikator (vattenpass) som visar när liften står i våg.

Vikt
Vikten varierar självklart från olika modeller och typer av liftar. Nedan finner du exempel på liftarnas vikter. Vikterna går inte att generalisera utan är endast till för att få en uppfattning. Propotionerna mellan liftarna stämmer ej.

För att ta ett exempel på hur vikten har en avgörande betydelse i stabiliteten säger vi att du hyr en
själbgående bomlift på 10 ton. Beroende på hur du står med liften så kan ett däck belastas med 90- 95% av liften vikt. Det innebär hela 9 ton på en yta som inte är större än ett A4-ark.