Liftutbildning

Kursinnehåll

Utbildningen riktar sig till dig som är arbetstagare/operatör av liften. Den ger dig ett certifikat som du kan visa upp till din arbetsgivare. Enligt AFS 2006:6 29 § ska arbetsgivaren ha dokumentation över arbetstagarens/operatörens teoretiska och praktiska kunskaper. En lyftanordning får endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Arbetstagaren/operatören skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

Kursen behandlar de delar som ska kännas till vid användning av mobila arbetsplattformar. Uppbyggnaden och innehållet följer kraven enligt AFS 2006:6 samt den svenska standarden ISO18878:2013.

Kapiteluppbyggnad

  • Kapitel 1. Kursintroduktion
  • Kapitel 2. Maskintyper
  • Kapitel 3. Liftens uppbyggnad
  • Kapitel 4. Kontroll & besiktning
  • Kapitel 5. Arbetssätt & säkerhet
  • Kapitel 6. Lagar & arbetsmiljö

Slutprov & övningsuppgifter

Efter varje avslutat kapitel får du möjligheten att gå vidare till övningsuppgifter. Dessa övningsuppgifter kan du träna på hur många gånger du vill innan du gör provet.

Vid kursens avslut skall du skriva ett slutprov. Provet kan endast göras en gång. Efter godkänt resultat skickas provet till våra instruktörer som i sin tur skickar ett kursintyg (“körkort”) till din angivna adress.

Behörigheter efter avslutad kurs

Efter godkänt teoretiskt och praktiskt prov erhåller kursdeltagaren ett certifikat. Certifikatet gäller för bomlift, saxlift samt släpvagnslift/skylift (A1, A3 + B1, B3). Certifikatens giltighetstid är 5 år från godkänd utbildning

Förkunskaper

Kursdeltagaren måste vara minst 18 år och ha god förståelse i svenska språket.

2 200,00 kr

Frågor och svar

Teorin gör du här på webben. Så fort din betalning är godkänd kan du starta.

Kursdeltagaren ska vara minst 18 år. God förståelse för svenska språket.

Bomlift, Saxlift samt Släpvagnslift/Skylift (A1, A3 + B1, B3)

Liftutbildningen skall förnyas vart 5:e år. Har du haft ett tidigare utfärdat intyg kan utföra repetitionsutbildning teoretiska del i webben. Praktiken utförs på valfri HYRIN-depå.

Vi har praktikutbildningar i Malmö, Helsingborg, Ängelholm Landskrona, Laholm, Halmstad, Falkenberg och Markaryd. Är ni flera från ett företag kan vi utbilda hos er om ni finns inom 5 mil från någon av våra orter.

Du betalar direkt i webben efter att du har valt plats för praktik och lagt till kursen i varukorgen. Vi accepterar Swish, VISA, Mastercard och faktura.

Ja, när utbildningen är godkänd får du ett certifikat per mail och post.

Certifikatet gäller i 5 år efter godkänd utbildning. Sedan skall du gå en repetitionsutbildning

För att få lov att köra en lift, måste man uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Det gör du genom att gå en liftutbildning hos hyrinakademin.