Aktuell status
Ej anmäld
Pris
1750 kr
Kom igång

Vi accepterar:


Kursinnehåll

Denna utbildning vänder dig till alla som arbetar med höghöjdsarbete, på tak eller andra höga höjder. Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.

Kapiteluppbyggnad

  • Kapitel 1. Kursintroduktion (vad är ett fallskydd?)
  • Kapitel 2. Fallskyddets komponenter
  • Kapitel 3. Kontroll & besiktning
  • Kapitel 4. Räddningsplan
  • Kapitel 5. Riskanalys

Slutprov & övningsuppgifter

Efter varje avslutat kapitel får du möjligheten att gå vidare till övningsuppgifter. Dessa övningsuppgifter kan du träna på hur många gånger du vill innan du gör provet.

Vid kursens avslut skall du skriva ett slutprov. Provet kan endast göras en gång. Efter godkänt resultat skickas provet till våra instruktörer som i sin tur skickar ett kursintyg till din angivna adress.

Behörigheter efter avslutad kurs

Denna kurs fungerar som en repetitionskurs. Det innebär att du tidigare haft ett giltigt fallskyddsutbildningsintyg och behöver förnya det. Onlinekursen kan även fungera som ett alternativ till den teoretiska genomgången vid en “klassrumsutbildning”. Om det önskas praktiska övningar till fallskyddsutbildningen går det bra att boka in det här. Vi utför praktiska övningar på våra HYRIN-depåer i Malmö, Landskrona, Helsingborg, Laholm, Markaryd samt våra Hyrtab-depåer i Halmstad och Falkenberg.

Om du vill boka praktik någon annanstans än de ovannämnda städerna är du välkommen att kontakta oss.

Teori: Online på hyrinakademin.se

Praktik (tillval): Boka hos HYRIN (eller på plats hos kund)

Intyg: Efter godkänt prov skickas certifikat till kursdeltagaren

Intygens giltighetstid: Certifikatens giltighetstid är 3 år från godkänd utbildning

Förkunskaper/grundläggande krav: Kursdeltagaren måste vara minst 18 år.