LIFTUTBILDNING

 1. Liftutbildning – köp och gör teori här på webben
 2. Du får ett certifikat på mail och ett skickat till din angivna adress efter godkänd teori
 3. Saknar du praktik, bokar du på en av våra depåer. Boka här
 • Har du redan ett fullt certifikat (praktik + teori) som är äldre än 5 år, behöver du bara uppdatera teorin
 • Behörighet: Bomlift, saxlift samt släpvagnslift/skylift (A1, A3 + B1, B3)
 • Giltighetstid: Certifikaten gäller i 5 år efter utfärdande, därefter ska teorin repeteras
 • Grundläggande förkunskaper: Kursdeltagaren ska vara minst 18 år. God förståelse för svenska språket
Aktuell status
Ej anmäld
Pris
1900 kr
Kom igång

Vi accepterar: 
Beskrivning

Kursinnehåll

Utbildningen riktar sig till dig som är arbetstagare/operatör av liften. Den ger dig ett certifikat som du kan visa upp till din arbetsgivare. Enligt AFS 2006:6 29 § ska arbetsgivaren ha dokumentation över arbetstagarens/operatörens teoretiska och praktiska kunskaper. En lyftanordning får endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Arbetstagaren/operatören skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

Kursen behandlar de delar som ska kännas till vid användning av mobila arbetsplattformar. Uppbyggnaden och innehållet följer kraven enligt AFS 2006:6 samt den svenska standarden ISO18878:2013.

Kapiteluppbyggnad

 • Kapitel 1. Kursintroduktion
 • Kapitel 2. Maskintyper
 • Kapitel 3. Liftens uppbyggnad
 • Kapitel 4. Kontroll & besiktning
 • Kapitel 5. Arbetssätt & säkerhet
 • Kapitel 6. Lagar & arbetsmiljö

Slutprov & övningsuppgifter

Efter varje avslutat kapitel får du möjligheten att gå vidare till övningsuppgifter. Dessa övningsuppgifter kan du träna på hur många gånger du vill innan du gör provet.

Vid kursens avslut skall du skriva ett slutprov. Provet kan endast göras en gång. Efter godkänt resultat skickas provet till våra instruktörer som i sin tur skickar ett kursintyg (“körkort”) till din angivna adress.

Behörigheter efter avslutad kurs

Denna kurs fungerar som en repetitionskurs. Det innebär att du tidigare haft ett giltigt liftutbildningsintyg och behöver förnya det. Onlinekursen kan även fungera som ett alternativ till den teoretiska genomgången vid en “klassrumsutbildning”. Du behöver även köra praktiskt inför en instruktör ifall det är första gången som du tar ett liftkort. För att boka praktik gör du det här. Vi utför praktiska övningar och slutprov på våra HYRIN-depåer i Malmö, Landskrona, Helsingborg, Laholm, Markaryd samt våra Hyrtab-depåer i Halmstad och Falkenberg.

Om du vill boka praktik någon annanstans än de ovannämnda städerna är du välkommen att kontakta oss.

Teori: Online på hyrinakademin.se

Praktik: Boka hos HYRIN (eller på plats hos kund). Praktik genomförs mot extra avgift.

Intyg: Efter godkänt prov skickas certifikat till kursdeltagaren (vid repetitionsutbildning). Efter godkänt teoretiskt- och praktiskt slutprov skickas certifikat till kursdeltagaren (vid grundutbildning).

Intygens giltighetstid: Certifikatens giltighetstid är 5 år från godkänd utbildning

Förkunskaper/grundläggande krav: Kursdeltagaren måste vara minst 18 år.