Aktuell status
Ej anmäld
Pris
1900
Kom igång

Vi accepterar:


Kurs innehåll

Expandera alla
Syfte, användningsområde och definitioner
Planering och utformning av ställningar
Typer av prefabricerade ställningar och kopplingar
Produktkrav för ställningar
Dimensionering av ställningar
Skydd mot fall