Aktuell status
Ej anmäld
Pris
2200
Kom igång

Vi accepterar:


Kursinnehåll

Utbildningen vänder sig till alla som använder truckar eller till arbetsledning som utfärdar körtillstånd. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:5 ”Användning av truckar” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning.

Utbildningen gäller för trucktyp A + B

Kapiteluppbyggnad

  • Kapitel 1. Kursintroduktion
  • Kapitel 2. Säkerhets- och trafikbestämmelser
  • Kapitel 3. Truckens konstruktion
  • Kapitel 4. Kontroll och underhåll
  • Kapitel 5. Arbetssätt, stabilitet och belastning
  • Kapitel 6. Godshantering
  • Kapitel 7. Ergonomi

Slutprov & övningsuppgifter

Efter varje avslutat kapitel får du möjligheten att gå vidare till övningsuppgifter. Dessa övningsuppgifter kan du träna på hur många gånger du vill innan du gör provet.

Vid kursens avslut skall du skriva ett slutprov. Provet kan endast göras en gång. Efter godkänt resultat skickas provet till våra instruktörer som i sin tur skickar ett kursintyg till din angivna adress.

Behörigheter efter avslutad kurs

Denna kurs fungerar som en repetitionskurs. Det innebär att du tidigare haft ett giltigt truckutbildningsintyg och behöver förnya det. Onlinekursen kan även fungera som ett alternativ till den teoretiska genomgången vid en “klassrumsutbildning”. Du behöver även köra praktiskt inför en instruktör ifall det är första gången du tar ett truckkort. För att boka praktik gör du det här. Vi utför praktiska övningar på våra HYRIN-depåer i Malmö, Landskrona, Helsingborg, Laholm, Markaryd samt våra Hyrtab-depåer i Halmstad och Falkenberg.

Om du vill boka praktik någon annanstans än de ovannämnda städerna är du välkommen att kontakta oss.

Teori: Online på hyrinakademin.se

Praktik: Boka hos HYRIN (eller på plats hos kund). Praktik genomförs mot extra avgift.

Intyg: Efter godkänt prov skickas certifikat till kursdeltagaren (vid repetitionsutbildning). Efter godkänt teoretiskt- och praktiskt slutprov skickas certifikat till kursdeltagaren (vid grundutbildning).

Intygens giltighetstid: Certifikatens giltighetstid är Tills vidare från godkänd utbildning

Förkunskaper/grundläggande krav: Kursdeltagaren måste vara minst 18 år.