Fallskyddsutbildning

Kursinnehåll

Denna utbildning vänder dig till alla som arbetar med höghöjdsarbete, på tak eller andra höga höjder. Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.

Kapiteluppbyggnad

  • Kapitel 1. Kursintroduktion (vad är ett fallskydd?)
  • Kapitel 2. Fallskyddets komponenter
  • Kapitel 3. Kontroll & besiktning
  • Kapitel 4. Räddningsplan
  • Kapitel 5. Riskanalys

Slutprov & övningsuppgifter

Efter varje avslutat kapitel får du möjligheten att gå vidare till övningsuppgifter. Dessa övningsuppgifter kan du träna på hur många gånger du vill innan du gör provet.

Vid kursens avslut skall du skriva ett slutprov. Provet kan endast göras en gång. Efter godkänt resultat skickas provet till våra instruktörer som i sin tur skickar ett kursintyg till din angivna adress.

Behörigheter efter avslutad kurs

Efter godkänt teoretiskt och praktiskt prov erhåller kursdeltagaren ett certifikat. Certifikatens giltighetstid är 3 år från godkänd utbildning

Förkunskaper

Kursdeltagaren måste vara minst 18 år och ha god förståelse i svenska språket.

1 750,00 kr

Frågor och svar

Teorin gör du här på webben. Så fort din betalning är godkänd kan du starta.

Kursdeltagaren ska vara minst 18 år. God förståelse för svenska språket.

Du betalar direkt i webben efter att du har valt plats för praktik och lagt till kursen i varukorgen. Vi accepterar Swish, VISA, Mastercard och faktura.

Ja, när utbildningen är godkänd får du ett certifikat per mail och post.

Certifikatet gäller i 3 år efter godkänd utbildning. Sedan skall du gå en repetitionsutbildning

Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt. Denna kunskap får du genom att gå fallskyddsutbildning hos hyrinakademin.